Wat staat voor NIXX18?

 Bij Shaile gelden onderstaande regels voor alcohol:

Iedereen kent inmiddels de regels van de alcoholwet zoals die al van toepassing is sinds vanaf 1 januari 2014.  Deze geeft aan dat niet alleen horecagelegenheden jongeren onder 18 jaar geen alcohol meer mogen schenken, maar ook dat diezelfde leeftijdsgroep zelfs niet meer in het bezit mag zijn van alcoholische dranken.

De boete's bij ovetredingen zijn niet gering en kunnen voor zowel de overtreder als de verkoper behoorlijk oplopen.  Deze wet is ook van toepassing voor clubhuizen en kantines en dus zal ook binnen onze club nauwlettend in de gaten worden gehouden dat deze regel in acht wordt genomen.

Ook het dienstdoende barpersoneel wordt hierover ingelicht en rekenen wij erop dat van achter de bar hier scherp op wordt toegezien. Er kunnen regelmatig onaangekondigde controles plaatsvinden dus vragen wij de volledige medewerking van onze leden.

In tegenstelling tot hetgeen in eerste instantie werd aangenomen, betekent dit niet dat jongeren onder de 18 jaar geen plaats achter de bar mogen innemen. De minimum leeftijd hiervoor is door Horeca Nederland teruggedraaid naar minimaal 16 jaar. Dit betekent wél dat ze geen alcoholische dranken mogen schenken en uitserveren. Wat is wel toegestaan : Keuken- en andere barwerkzaamheden

Uiteraard verzoeken wij dienstdoende leden dringend om derhalve geen jongeren onder de 16 jaar achter de bar toe te laten.